مرور برچسب

مرگ

فلسفه ورزی سرد و گرم دارد

اعتماد در اولین روز هفته به تقسیم بندی انواع فلسفه ورزی پرداخته و در کنار یادداشت مدیر مسئول «اعتماد» درباره آنان که به تیرگی‌های دنیا آلوده نشدند، به معرفی دو کتاب پرداخته…