مرور برچسب

فوتبال

جولان مداحان در عالم وعظ و خطابه

شرق در شماره امروز از پررنگ شدن جایگاه مداحان در جلسات مذهبی نوشته و با بیان خاطره ای از درس خارج امام خمینی، تغییرات سلیقه ای درباره بکارگیری از صدای گویندگان زن در شرکت مترو…