مرور برچسب

فلسفه دین

الهیات، دفاعیات و فلسفه دین

هم الهیات (تئولوژی) و هم فلسفه دین نقش مهمی در فرهنگ غربی ایفا کرده‌اند اما تفاوت‌های میان آن دو را همه کس به آسانی درک نمی‌کنند. انگیزه‌های الهیات و فلسفه دین بسیار متفاوت…

آیا ایمان به خدا امری اکتسابی و آموختنی است؟

بیایید نکات مثبت و منفی ایمان به وجود خداوند را سبک و سنگین کنیم؛ چنانچه شخصی به خدا ایمان داشته باشد و روزی به یقین معلوم شود که واقعاً خدایی وجود دارد، فرد برنده خواهد بود و…

تعریف ما از دیانت

از زمانی که پی بردیم 80درصد از کسانی که اسم خود را مسیحیانِ «دوباره متولّد شده» گذاشته‌اند، حامی دونالد ترامپ هستند، این بحث مطرح شده که تعریف این مسیحیان از دین و ایمان…

مسئله شر و تحلیل “جیمز کلارک”

بار دیگر ایران عزیزمان در غم از دست دادن هموطنان زلزله‌زده به سوگ نشست و رنج ناشی از مواجهه با شرور، بر جان و وجودمان مستولی گردید. در این هنگامه درد و رنج، سوالی که اذهان…

تصادف

مقاله «تصادف»(chance) از مدخل‌های «دانشنامه علم و دین»* است به سرویراستاری جی. ونتزل وِرد وان هویستین. مسعود سنجرانی این مقاله را ترجمه کرده و در اختیار دین‌آنلاین گذاشته است:

آیا می‌توان طوفان هاروی را مکافات الهی دانست؟

وقتی در سال 2012 طوفان عظیم «سندی» به منطقۀ شهری نیویورک اصابت کرد و سطح آب در منهتن بالا آمد، بعضی از کشیشان مثل جان مک‌ترنان عنوان داشتند که خداوند دارد به خاطر رواج…

الوین پلانتینگا برندۀ جایزۀ تمپلتون شد

الوین پلانتینگا اندیشمند هشتاد و چهار سالۀ آمریکایی‌تبار که بیش از یک نیم‌قرن است مکتوباتش باعث شده تا خداباوری در فلسفۀ آکادمیک جدّی گرفته شود، برندۀ جایزۀ تمپلتون سال 2017…

“دانش فلسفه دین” نوشته النور استامپ

فلسفه دین عبارت است از تأمل فلسفی در باب دین. قدمت چنین نگرشی به قدمت خود فلسفه است و در همه ادوار فلسفه غرب وجود داشته و بخش مهم و معتبری از فلسفه غرب بوده است. در نیمه آخر…

فلسفه دین

این مقاله ترجمه دکتر همایون همتی از مقاله "فلسفه دین" نوشته "واینه پرودفوت" مندرج در جلد یازدهم "دایره المعارف دین" زیر نظر "میرچا الیاده" است. نگارنده این مقاله را همراه با…