مرور برچسب

فلسفه دین

ما عرفانی‌ ها و آن فیزیکی‌ ها | حسین سخنور

تصاویر ارسالی تلسکوپ فضایی جیمز وب از کیهان، در زمین غوغایی به پا کرده است. اما این واکنش‌ها در مناطق مختلف زمین یکسان نبوده است. عکس‌های خیره‌کننده از اعماق کیهان، در غرب…

گفت‌و‌گو با گردآورنده کتاب «فیلسوف فروتن»

حمید امیرچخماقی: پروفسور لگنهاوزن فلسفه دین را با رویکرد اسلامی مورد توجه قرار داد و به گسترش این دیدگاه بسیار کمک کرد. او همچنین فلسفه دینی که در غرب شکل گرفته و توسعه یافته…