مرور برچسب

فلسفه اسلامی

مقدمه‌ای بر فلسفه مُشاع

ابوالفضل شراهی: در مجامع علمی، به صورت کلی از دو فلسفه شرق و غرب یاد می‌کنند؛ حال آنکه مکاتب فلسفی مطرح در شرق و غرب، با سایر علوم همخوانی و سازگاری ندارد.

«روایت حکمت» بررسی می‌شود

نشست معرفی و نقد کتاب «روایت حکمت» (گفت‌وگوهایی درباره تاریخ فلسفه اسلامی) به قلم عبدالله نصری برگزار می‌شود.

کتاب «تمهید القواعد» به چاپ هشتم رسید

چاپ هشتم کتاب «تمهید القواعد» اثر صائن الدین ابن ترکه اصفهانی و با حواشی آقامحمدرضا قمشه ای و آقامیرزا محمود قمی و با مقدمه و تصحیح و تعلیق علامه سید جلال الدین آشتیانی منتشر…

نشست «سعادت در نگاه سهروردی: تأملی در سازگاری آن با مبانی و اصول اخلاق متعارف عقلانی» برگزار می‌شود

نشست «سعادت در نگاه سهروردی: تأملی در سازگاری آن با مبانی و اصول اخلاق متعارف عقلانی» روز چهارشنبه ۲۷ مهر با سخنرانی محسن جوادی در مرکز فرهنگی شهر کتاب برگزار می‌شود.

«توحید فائق در معرفت خالق» منتشر شد

کتاب «توحید فائق در معرفت خالق» اثر آیت الله سید علی موسوی بهبهانی از فقها و علمای خوزستان به تصحیح و تحقیق آیت الله ماجد کاظمی منتشر شد.