مرور برچسب

فلسفه اسلامی

جزئیات دیدار منتشر نشده رهبرانقلاب با اعضای مجمع عالی حکمت اسلامی؛ چشم اندازفلسفه وعرفان اسلامى

وقتی 23 بهمن ماه سال 91 جمعی از اعضای هیئت مؤسس و هیئت مدیره مجمع عالی حکمت اسلامی با مقام معظم رهبری دیدار کردند کمتر کسی از جزئیات آن دیدار خبردار شد تا اینکه تازگی مجمع…