مرور برچسب

علوم انسانی

شورای تحول علوم انسانی ردیف بودجه ندارد

رئیس کارگروه رشته مدیریت شورای تحول گفت: تحول علوم انسانی،هنوز برای شورای عالی انقلاب فرهنگی، وزارت علوم ، دولت و مجلس مسئله نشده و هیچ ردیف بودجه ای برای شورای تحول وجود…