مرور برچسب

علوم انسانی

قانعی راد: نویسنده باشم یا استاد محترم دانشگاه!

اعتماد در این شماره از قطعی شدن تغییر وزیر ارشاد نوشته و در کنار گفتگو با یک استاد جامعه شناسی درباره وضعیت نشر علوم انسانی، از قول یک نویسنده و پژوهشگر به همسانی كتابخانه‌های…

شورای تحول علوم انسانی ردیف بودجه ندارد

رئیس کارگروه رشته مدیریت شورای تحول گفت: تحول علوم انسانی،هنوز برای شورای عالی انقلاب فرهنگی، وزارت علوم ، دولت و مجلس مسئله نشده و هیچ ردیف بودجه ای برای شورای تحول وجود…