مرور برچسب

علوم انسانی

بررسی مواجهه طه عبدالرحمن با علوم انسانی

سودای اسلامی‌سازی علوم انسانی دغدغه‌ای است که بسیاری از متفکران اسلامی را به خود مشغول داشته است. برخی به کلی پشت پا بر علوم انسانی جدید می‌زنند و بر این باورند که می‌باید به…

هاله قدسی مصدق

اعتماد در این شماره از رابطه مصدق و پهلوی‌ها نوشته و با پرداختن به سخنان علی مطهری درباره حقوق بشر و فرصت برای تبلیغ اسلام میان غربی‌ها، به معرفی دو کتاب در حوزه علوم انسانی…

قانعی راد: نویسنده باشم یا استاد محترم دانشگاه!

اعتماد در این شماره از قطعی شدن تغییر وزیر ارشاد نوشته و در کنار گفتگو با یک استاد جامعه شناسی درباره وضعیت نشر علوم انسانی، از قول یک نویسنده و پژوهشگر به همسانی كتابخانه‌های…