مرور برچسب

علوم انسانی

انسان شناسی توسعه نیافتگی به روایت مرتضی فرهادی؛ نگاهی به کتاب صنعت برفراز سنت یا در برابر آن/ تقدم…

مرتضی فرهادی در کتاب «صنعت بر فراز سنت یا در برابر آن»، نگاهی بین‌رشته‌ای و چندوجهی به توسعه دارد. رویکردی که برای فرهادی تازگی ندارد و نمونه بارز آن را می‌توان در آثار دیگر…

علوم انسانی، حاکمیت و کتاب سوزی

پس از سوزاندن یک کتاب معتبر پزشکی توسط آقای تبریزیان، نقدهای بعضاً تندی از جانب گروه‌های مختلفی بیان و نگاشته شد. نکته برجسته در این باره محکومیت این اقدام توسط هم لباسان…

آیا دیانت ساده است یا مشکل؟

دین چیست و اسلام چیست؟ به‌جز بودنی دیگر و زیستنی دیگر. دین و ذات دین، در درجه اول ساده‌ترین چیزها و بی‌پیرایه‌ترین آموزه‌ها است. اصلاً دین و اسلام آمده است تا انسان‌ها را از…

بررسی مواجهه طه عبدالرحمن با علوم انسانی

سودای اسلامی‌سازی علوم انسانی دغدغه‌ای است که بسیاری از متفکران اسلامی را به خود مشغول داشته است. برخی به کلی پشت پا بر علوم انسانی جدید می‌زنند و بر این باورند که می‌باید به…

هاله قدسی مصدق

اعتماد در این شماره از رابطه مصدق و پهلوی‌ها نوشته و با پرداختن به سخنان علی مطهری درباره حقوق بشر و فرصت برای تبلیغ اسلام میان غربی‌ها، به معرفی دو کتاب در حوزه علوم انسانی…