مرور برچسب

سعید حجاریان

مرور مطبوعات / مردم چه می‌خواهند؟

مطبوعات امروز بیشتر در حول و حوش زنان بود. از پرونده‌ای درباره تجرد قطعی گرفته تا افزایش درخواست طلاق و ورود زنان به ورزشگاه آزادی. «احساس تنهایی دستاورد تجرد قطعی»، «شبکه‌های…

مرور مطبوعات / جایگاه فلسفه در دانشگاه است

مطالب شماره‌های امروز بیشتر رنگ و روی اجتماعی داشت اما چند مطلب فلسفی و مصوبه جدید دولت مبنی بر حق تحصیل همگانی از مطالب مورد توجه مطبوعات بود. «سکولاریسم‌ناپذیری اسلام و…