مرور برچسب

سعدی

به تماشا سوگند؛ وجوه مشترک شعر سعدی و سپهری

با بررسی سروده‌های سهراب سپهری و سعدی شیرازی، می‌توان اشتراکاتی در اندیشه و جهان‌بینی آن‌ها یافت. از جمله این موارد می‌توان در نحوه مواجه آن‌ها با طبیعت، انگشت تأکید نهاد. در…