مرور برچسب

روسیه

کلیسای ارتدکس روسیه و مناسبات آن با ایران

تاریخ مناسبات کلیسای ارتدکس با ایرانیان مسلمان به قرن ۱۶ میلادی و زمانی که اولین روحانیون کلیسای ارتدکس روس همزمان با ایجاد سفارت روس در تهران به ایران پا گذاشتند، باز…

جمعیت رو به افول یهودیان در روسیه

اوضاع دیاسپورای یهودیان در فدراسیون روسیه امروزی تا حدی ناامیدکننده شده است. مهاجرت یهودیان از روسیه که به ویژه در بین سال‌های ۱۸۸۱-۱۹۱۴ گسترش یافت، تا امروز ادامه دارد؛ به…

اسلام در سرزمین تزارها

آمار مسلمانان بومی روسیه یکی از موضوع‌های بحث بین مسلمانان و دولت روسیه محسوب می‌شود و ارقام بسیار متفاوتی از تعداد مسلمانان در این کشور وجود دارد.