مرور برچسب

دین

نگاهی به کتاب «دین پس از متافیزیک»

کتاب «دین پس از متافیزیک» نوشته رابرت پیپین، ریچارد رورتی، چارلز تیلور ویراسته مارک راتال با ویرایش علی‌اصغر مصلح به همت نشر ققنوس منتشر شده‌است.

تقابل علم و دین در رمان مشهور دراکولا

رمان «دراکولا» نوشته برام استوکر که یکی از سرآمدان ادبیات وحشت جهان است و تحسین‌های زیادی را برانگیخته، عموماً فقط در حد یک‌رمان وحشتناک دیده و تحلیل شده است. اما این‌کتاب…

تعریفی کارکردگرایانه از دین به معنای خاص آن

بحران معنوی و خلأ روحی بشر امروز، حرکت فزاینده‌ای را برای اقبال به معنویت ایجاد و غبار از فطرت انسانی کنار می‌زند. بحث درباره معنویت و رابطه آن با دین، به بحثی جدی تبدیل شده…

دو نحوه نگاه به دین و دو گونه تجربه دینی

در سپهر دین و دین باوری و زیست جهان تجربه‌های دینی نوعی از دین باوری و دینداری را در تاریخ زیسته و آزموده ایم که دین باوری و دین ورزی های گرم و گوهرین و شورمندانه و پر نشاط…