مرور برچسب

دین

گیاه‌خواری اخلاقی، دین جدید در انگلیس

گیاه‌خواری اخلاقی در آینده نزدیک ممکن است به عنوان یک دین توسط دیوان عدالت اداری بریتانیا به ثبت برسد و این از آن روست که بسیاری از کارشناسان گیاه‌خواری را چیزی بیش از یک شیوه…

مسئله اصلی کشور، جنگ یا امام صدر

شرق در شماره امروز مطالبی درخصوص سرنوشت امام موسی صدر به چاپ رسانده و در کنار معرفی کتاب «دین در جوامع مدرن»، به گفتگو با تنی چند از هنرمندان عرصه موسیقی مشهد پرداخته است.

مبارک یک کشور ورشکسته از خود به یادگار گذاشت

درباره‌ی جوانان انقلابي كشورهاي عربي، نمي‌توان با يك ديد كلي و واحد داوري كرد. در بعضي كشورها مانند مصر و تونس، جوانان بسياري از روي فهم و خودآگاهي اسلامي وارد ميدان مبارزه…