مرور برچسب

دین و کرونا

رنسانس کرونایی یا کُرونسانس

بیش از سه قرن طول کشید تا اینکه دوره تجدید حیات جامعه غرب بنام جنبش فرهنگی رنسانس شکل بگیرد وبتدریج اروپا را ازدوران قرون وسطایی وارد عصر نوزایی فکری و اصلاح تفکر دینی بنماید.…

کرونا درمناقشات علم و دین

میدان‌داری کرونا به‌عنوان موجودی میکروسکوپی داغترین اخباری است که جهانیان را به هماوردی طلبیده و علوم بشری را به چالش کشانده است. درحال حاضر این ویروس نزدیک‌ترین دشمن بشریت…

رؤیای پساقرنطینه

انگار مردم زمین، به سیاره جدیدی تبعید شده‌اند. تقریباً تمام شئون زندگی انسان، متأثر از وضعیت جدیدی ناشی از اپیدمی یک موجود نانومتری به نام «کرونا ویروس» قرار گرفته است. این…

تأملات فلسفه شرق درباره کرونا

جی گارفیلد (استاد فلسفه بودایی و شرقی در دانشگاه هاروارد) معتقد است که پاندمی کرونا فرصتی ویژه برای رهایی از این تلقی خام و متکبرانه در باب جهان و جایگاه آدمی است. او معتقد…

کرونا و بحث‌های آخرالزمانی در جهان

اینکه پس از کرونا چه اتفاقی خواهد افتاد و نشانه‌های آخرالزمان بودن کرونا از مسائلی است که سخن گفتن درباره آن با وقوع کرونا در جهان رونق گرفته است. محمد مسجدجامعی سفیر سابق…