مرور برچسب

دین و فناوری

نسبت سلفی‌گری جهادی با ابزارهای مدرن ارتباطات و فناوری در گفت‌وگو با آرش موسوی، مترجم و پژوهشگر علوم…

اندیشیدن درباره گروه‌های سلفی ممکن است این فرضیه را در ذهن بسازد که - بر خلاف آنچه گفته می‌شود – جهان مدرن چندان هم گرایشی به یک‌پارچگی ندارد. بسیاری از گروه‌های سلفی به دنبال…

ایمان ادیان به قدرت فن‌آوری

شاید بتوان گفت امروز یکی از راه‌های برقراری مجدّد ارتباط مردم با دین هرچه در دسترس‌تر ساختن آن و استفاده از فن‌آوری برای این منظور است.