مرور برچسب

خبرگان رهبری

کدام کاندیدا بدون آزمون پذیرفته شد و کدام نه؟

با پایان مهلت اعتراض کاندیداهای عضویت در مجلس خبرگان رهبری، شورای نگهبان از روز یکشنبه وارد بررسی اعتراض نامزدهای معترض شده است؛ اما همچنان ابهام در خصوص نحوه احراز صلاحیت…

عضو شورای مرکزی انجمن اسلامی مهندسین: تبلیغ اسلام روشن‌فکری سبب جذب جوانان به انجمن می‌شد

شرق در این شماره به گفتگو با رئیس شورای مرکزی انجمن اسلامی مهندسین و دوتن از اعضای شورای مرکزی آن پرداخته و درکنار انعکاس سخنان آیت الله جوادی آملی درباره انقلاب اسلامی، بخشی…

سیدحسن خمینی: مردم آذربایجان بهترین نماد دین خواهی آزادیخواهانه یا آزادیخواهی دین دارانه اند

اعتماد در این شماره، تازه ترین سخنان سیدحسن خمینی در آستانه اعلام اسامی نامزدهای تایید صلاحیت شده خبرگان را منتشر ساخته و در گزارشی به معرفی کتاب «تعالی اگو» برای تبیین وجه…