مرور برچسب

حقوق بشر

دوگانگی نظام زندگی انسان در جهان معاصر

بخشی از کتاب نقدی بر قرائت رسمی از دین، نوشتهٔ محمد مجتهد شبستری، روشنفکر دینی را به نقل از کانال تلگرامی «دوستداران مجتهد شبستری» می‌خوانید

محمد عماره و حاکمیت دینی

در میان خبرهای ناگوار بیماری در این روزها، خبر درگذشت متفکری مصری کمتر مورد توجه قرار گرفت.

آپارتاید در میانمار

ده‌ها سال است که دولت‌های متوالیِ میانمار روهینگیایی‌ها را آماج تبعیض و ستم قرار داده‌اند. در سه ماه گذشته نیز نیروهای امنیتی میانمار که کشوری با اکثریت پیروان آیین بودایی است…