مرور برچسب

حج و عمره

حج یادآور تاریخ مقدس

حج در اغلب مناسکش میراث ادیان ابراهیمی و پیامبران پیشین از ابراهیم تا موسی علیهما و علی نبینا السلام است. مناسک حج اگر با تأمل و تعمق انجام شوند، حج گزار را هم به خدای متشخص…

انقلاب مشروطه نیم‌بند ماند

اعتماد در شماره امروز از «علم مالی دین» در دهه های گذشته سخن گفته و در کنار انعکاس پیام رهبر انقلاب به مسلمانان جهان، به روایت سخنان داوری اردكانی در نشست «خرد سیاسی در عصر…

قصه فرهنگ و نهادهای مصرف کننده بودجه فرهنگی

شرق در اولین روز هفته از عملکرد دستگاه‌های مصرف کننده بودجه فرهنگی سخن گفته و درکنار نظر خطیب جمعه تهران در مورد گشت ارشاد، به سرنوشت نامعلوم حج امسال ایرانیان پرداخته است.