مرور برچسب

اسلام هراسی

رمضان سخت برای مسلمانان بریتانیا

صوفیه علم، رئیس برنامه‌های مسجد شرق لندن، گفت: "تجربه مشترک روزه و عبادت در طول ماه مبارک، احساس وحدت و هدف مشترک را در جامعه مسلمانان بریتانیا تقویت می‌کند. اما برخی از…

حمله وزیر سوئدی به اسلام گراها در اروپا

«میکائیل دامبرگ» وزیر کشور سوئد در ادامه تشدید اسلام ستیزی در کشورهای غربی به بهانه حملات اخیر در فرانسه و اتریش، «اسلام‌گراهای خشن» را بزرگترین تهدید اروپا خواند.