مرور برچسب

اسلام هراسی

“اسلام دین نیست؛ جنبشی سیاسی است”!

آزادی مذهبی در سال‌های اخیر سیاسی کاری شده است. در ماه های اخیر دادگاه آمریکا به نفع شیرینی‌پزی رأی داد که از پختن کیک برای جشن ازدواج دو همجنس‌گرا سرباز زده بود. همچنین یکی…

ده دروغ ترامپ درباره مسلمانان

دونالد ترامپ در طول دورۀ کوتاه تصدّی سیاسیِ خود از اسلام‌هراسی به عنوان ابزاری برای اشاعۀ اطلاعات غلط و نفرت‌پراکنی دربارۀ مسلمانان استفاده کرده است تا از این طریق جای پای خود…

نتایج نظرسنجی مسلمانان امریکا (۲۰۱۷)

این مطلب خلاصه‌ای است از نتایج و دستاوردهای مهمّ نظرسنجی‌ای که در سال جاری توسط «مؤسسۀ سیاست و تفاهم اجتماعی» بر روی مسلمانان امریکا صورت گرفته است. از زمانی که انتخابات…