۲۷شهریور؛ درگذشت شهریار شعر ایران

شهریار در ۲۷ شهریور ۱۳۶۷ در بیمارستان مهر تهران درگذشت و بنا بر وصیتش در مقبرة الشعرای تبریز مدفون شد. به همین جهت ۲۷شهریور «روز شعر و ادب فارسی» نام گرفته است.

حکیم بیدار

چند سطر در سوگ محسن بیدارفر، محقق ارجمند فلسفه و عرفان و کتابفروش و ناشر فرهیخته بی‌جایگزینی که در نزدیک‌ به نیم‌قرن فعالیت خود به تنهایی به اندازه یک موسسه بزرگ علمی کتاب…

طالقانی و اصلاحِ فکر دینی| زینب نجابت

سید محمود طالقانی در تأملات خود، به موضوعاتی توجه داد که در نگاهِ مرسوم و سنتی از دین، مورد غفلت قرار گرفته بود. وی می‌خواست مؤلفه‌هایی از دین را برگزیند که به کارِ بشر امروزی…

طالقانی و تمسّک به قرآن| احسان نادریان

در جهان اسلام، توجه به قرآن مورد غفلت واقع شده و مصلحانِ دینی، یکی از مهمترین اقدامات را رجوع به این متن مقدس می‌دانند. مرحوم سید محمود طالقانی نیز در این مسیر گام برداشت.

نقدها به سید محمود طالقانی| سیدهادی طباطبایی

سید محمود طالقانی را به رفتارهای مداراگونه‌اش می‌شناسند. با گروههای مختلفی ارتباط داشت. غالبِ طیفهای فکری برای او احترام قائل بودند. اغلب مراجع تقلید و علمای وقت، پس از…