در احوال و آثار حسن زاده آملی| زینب نجابت

حسن حسن‌زاده آملی نامش را به عنوان یکی از فرهیختگان ایرانی و اسلامی به ثبت رساند. تقویم اندیشه ایرانی را که ورق می‌زنیم، از وی هم می‌باید سخنی بگوییم. او را به عنوان عالِمی…

علامه ذوالفنون

حسن حسن‌زاده آملی را به عنوان عالِمی ذوالفنون می‌­شناختند. اما عمده تأملات ایشان در معرفتِ نفس بود. شناختِ نفسِ انسانی را توصیه می‌کرد. تأملات و سخنان وی در این خصوص موافقان و…

درباره تکرار سناریوی استعفای دسته‌جمعی اسلام‌گرایان در شمال افریقا| سیدعلی بطحایی

در ادامه سریال شکست‌ها و پس از استعفای دسته‌جمعی اسلام‌گرایان در مراکش، این بار قطار استعفای گروهی به ایستگاه تونس رسید. اخیراً یک صد و سیزده نفر از اعضای حزب اسلامگرای النهضه…

۲۷شهریور؛ درگذشت شهریار شعر ایران

شهریار در ۲۷ شهریور ۱۳۶۷ در بیمارستان مهر تهران درگذشت و بنا بر وصیتش در مقبرة الشعرای تبریز مدفون شد. به همین جهت ۲۷شهریور «روز شعر و ادب فارسی» نام گرفته است.