شواهد یا شواهد کافی؟ مسئله این است

علی مهجور: آیا باور به گزاره‌ای بی‌شواهد کافی به سود آن گزاره، اخلاقاً ناروا است؟ پاسخ فی‌بادی النظر به چنین پرسشی مسلماً پاسخی مثبت است. به عبارت بهتر، هر کسی با دریافت…

دین و راست‌گرایی افراطی در اروپا

خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا هرچند به لحاظ سیاسی بسیار مهم است اما مهم‌تر از آن اتفاقی است که این رأی گیری تنها نشانه‌ی آن اتفاق محسوب می‌شود. به باور بسیاری از تحلیل‌گران،…

بی‌فلسفه آب هم نمی‌خوریم!

همه ما آدم‌ها خواه ناخواه، گرفتار فلسفه‌ایم؛ حتی آنهایی که نمی‌دانند فلسفه چیست. این گرفتاری شاید به سبب ضرورت فلسفه‌ورزی باشد. واقعیت این است که وقتی از تصورمان درباره آدم‌ها…

استدلال SHAMWOW برای امکان معجزه

برای لحظه ای گلخانه‌ساز فوق العاده با استعدادی به اسم باب را در نظر بیاورید که گلخانه‌ شگفت‌انگیزی می‌سازد و تجهیز می‌کند. در گلخانه او چند بچه سمندر غیرعادی وجود دارند که…
نمایش مطالب قدیمی‌تر