گیاه‌خواری اخلاقی، دین جدید در انگلیس

گیاه‌خواری اخلاقی در آینده نزدیک ممکن است به عنوان یک دین توسط دیوان عدالت اداری بریتانیا به ثبت برسد و این از آن روست که بسیاری از کارشناسان گیاه‌خواری را چیزی بیش از یک شیوه ساده زندگی می‌دانند. این موضوع از جایی مورد اهمیت قرار گرفت که چندی پیش بین یک خیریه حامی رفاه حیوانات در انگلیس به نام اتحادیه ضد ورزش‌های خشونت‌آمیز و یکی از کارمندان آن مشاجره شکل گرفت.

چندی پیش جوردی کاسامیتجانا، کارمند سابق این خیریه مدعی شد که دریافته است سرمایه صندوق بازنشستگی خیریه در کارخانه‌ها و شرکت‌هایی سرمایه‌گذاری می‌شود که بر روی حیوانات آزمایش انجام می‌دهند. این مرد ۵۴ ساله پس از دریافت این موضوع، آن را با همکاران خود در میان گذاشته بود، با وجود اینکه در قوانین کارفرمایان آنها را از صحبت با یکدیگر درباره حقوق بازنشستگی منع کرده بودند. او معتقد است اخراج بلافاصله او از شرکت بدون اینکه مورد توبیخ یا هشدار درباره تخلفش گرفته باشد، امری تبعیض‌آمیز و غیراخلاقی است. اتحادیه ضد ورزش‌های خشونت آمیز ادعای کاسامیتجانا را رد کرد و خود را یک کارفرمای دوست گیاه‌خواران می‌داند. آن‌ها علت اخراج کارمند سابق خود را نه اعتقادات او بلکه تخلف فاحش او می‌دانند.

گیاه‌خواران اخلاقی با گیاه‌خواران  رژیم غذایی متفاوتند. گیاه‌خواران رژیم غذایی فقط در انتخاب غذای خود وعده‌های غذایی گیاهی و غیر حیوانی استفاده می‌کنند؛ در حالی که گیاه‌خواران اخلاقی با هرگونه استثمار و بهره‌کشی از حیوانات مخالفند و هر آنچه مربوط به این موضوع باشد از زندگی خود حذف می‌کنند. آن‌ها لباس‌های تهیه شده از چرم و پشم نمی‌پوشند و کالاهایی که با استفاده از آزمایش حیوانات تولید می‌شوند مصرف نمی‌کنند. حقوق‌دانانی که بر روی اعتراض کاسامیتجانا کار می‌کنند در حال بررسی تطابق گیاه‌خواری اخلاقی با عوامل و شرایط طبقه‌بندی مربوط به دین و اعتقاد هستند.

از جمله عواملی که برای قرار دادن یک باور در طبقه ادیان می‌تواند مورد نظر قرار گیرد موارد زیر است: هماهنگی با شرافت انسان، احترام به جامعه دموکراتیک، عدم تناقض با دیگر حقوق اساسی انسان.
چنانچه گیاه‌خواری اخلاقی به عنوان دین ثبت شود، باورمندان به آن می‌توانند از تبعیض در امان باشند. بر اساس قانون برابری ۲۰۱۰ در بریتانیا، دین یکی از ۹ ویژگی موجب حمایت از افراد است. از ویژگی‌های دیگر می‌توان به سن، جنسیت، معلولیت، بارداری یا تغییر جنسیت اشاره کرد. بر اساس این قانون کارفرمایان از هرگونه رفتار تبعیض آمیز بر اساس ۹ ویژگی مذکور با کارگران و کارمندان خود منع شده‌اند.

منبع: رلیجن نیوز

مطالب مرتبط
درج دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.