از انزوای سایر پیروان ادیان تا گفت‌وگوی ادیان

آرش آبائی، مدرس و محقق مطالعات حوزه یهودیت و از کلیمیان ایران، در یاداشت کوتاهی که به مناسبت ده‌سالگی دین‌آنلاین نوشته است به نقش دین‌آنلاین در شکل‌گیری گفت‌وگوی ادیان و برون‌رفت از انزوای پیروان سایر تفکرات و ادیان پرداخته است.

جامعه تک صدایی (از نظر دیدگاه دینی) موجب انزوای پیروان سایر تفکرات و ادیان می‌شود، همانطور که کمابیش در گذشته نه چندان دور چنین بود.

با شکل‌گیری جریان گفت‌وگوی ادیان طی دهه‌های اخیر، تکثر باورهای درون دینی و برون دینی مورد توجه قرار گرفت و به این ترتیب پیروان سایر عقاید (از جمله اقلیت‌های دینی) مجالی برای شناساندن و شناسایی یافتند.

رسانه‌های مکتوب و مجازی، مهم‌ترین بازوی این جریان تکثر دینی و عقیدتی بودند و سایت دین آنلاین به طور تخصصی در این حوزه شناخته می‌شود.

آگاهی از چالش‌های دوران مدرن در حوزه دین و چگونگی مواجهه با آن توسط اندیشمندان داخلی و خارجی، موضوع مهمی است که در سایت دین آنلاین مورد توجه قرار دارد.

برای دست اندرکاران این رسانه ارزشمند، آرزوی موفقیت دارم.

مطالب مرتبط
درج دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.