کنفرانس بین‌المللی فلسفه، الهیات و مطالعات اخلاقی برگزار می‌شود

کنفرانس بین‌المللی فلسفه، الهیات و مطالعات اخلاقی سپتامبر سال ۲۰۲۰ در تورنتو، کانادا برگزار می‌شود.

محور موضوعات کنفرانس شامل مطالعات کتاب مقدس و الهیات، کتاب مقدس عبری، معنویت و الهیات کاتولیک، اخلاق مسیحی و فلسفه، الهیات و دین، یا الهیات و مطالعات شرقی، علم شناختی و الهیات، الهیات فلسفی معاصر، مضامین معاصر تفکر اسلامی، گفتگوهای مربوط به فلسفه، الهیات و علم، فلسفه اسلام، تغییرات معرفتی در فلسفه، الهیات و علم اسلامی، نظریه‌های اخلاقی در اسلام (فلسفه اسلامی، الهیات و علم، متون و مطالعات)، اخلاق یا دانش و واقعیت، فلسفه عمومی، تاریخ و فلسفه علم، تاریخچه فلسفه قرون‌وسطی، تاریخ علم و فلسفه علوم، انسان‌شناسی، اسلام و اخلاق، قانون اسلامی و زندگی اسلامی، الهیات فلسفی اسلامی، فلسفه اسلامی الهیات و علم، فلسفه، الهیات و عرفان اسلامی، فلسفه، الهیات و علم اسلامی، الهیات اسلامی و فلسفه اسلامی، منطق و فلسفه اخلاقی، فلسفه اسلامی: علم و عرفان، تاریخ طبیعی الهیات طبیعی، الهیات طبیعی، علوم طبیعی و فلسفه طبیعت، عهد جدید یونانی، انسان‌شناسی فلسفی و فلسفه فرهنگ، الهیات فلسفی، الهیات و علوم فلسفی در یهودیت قرون‌وسطی، مسیحیت و اسلام، مطالعات فلسفی، مذهبی و الهیاتی، پاسخ‌های فلسفی، الهیاتی و اخلاقی، فلسفه – الهیات و مطالعات مذهبی، فلسفه: الهیات، اخلاق و معنویت، فلسفه و کلیسای کاتولی، فلسفه و کلیسای مسیحی، فلسفه و الهیات، فلسفه برای مطالعات الهیاتی، فلسفه دین، فلسفه، اخلاق و دین، فلسفه، اخلاق و الهیات، فلسفه، سیاست و اقتصاد، فلسفه، الهیات عملی و سیستماتیک، فلسفه، روانشناسی و اندیشه علمی، فلسفه، دین و تاریخ علم، فلسفه، الهیات و عرفان در اسلام قرون‌وسطی، فلسفه، الهیات و مطالعات شرقی، فلسفه، الهیات و دین، فلسفه، الهیات و مطالعات دینی، فلسفه، الهیات و فلسفه دین، فلسفه، الهیات و سیاست، فلسفه، الهیات، یهودیت، مطالعات دینی، فلسفه، الهیات و مطالعات دینی، فیزیک، فلسفه و الهیات، دین و مذاهب، دین، سیاست و جامعه، اعتقادات مذهبی، فلسفه و نظریه علمی، مطالعات مذهبی، مطالعات مذهبی و الهیات، علوم، متافیزیک، فلسفه، الهیات، تاریخ، علم، فلسفه و الهیات، علم، فلسفه، الهیات و فرهنگ، دیدگاه‌های علمی، فلسفی و الهیاتی و سایر موضوعات مرتبط است.

علاقه‌مندان به موضوعات فوق می‌توانند با ارسال آثار خود به آدرس https://panel.waset.org/conference/۲۰۲۰/۰۹/toronto/ICPTES/sponsorship در این کنفرانس مشارکت نمایند.

مهلت ارسال چکیده آثار تا پایان روز ۳۰ ژوئن ۲۰۲۰ است.

جهت کسب اطلاعات بیشتر به آدرس https://waset.org/philosophy-theology-and-ethical-studies-conference-in-september-۲۰۲۰-in-toronto راجعه گردد.

منبع خبرگزاری مهر
مطالب مرتبط
درج دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.