آخرین مطالب

قالب>مقاله

تاریخ فرودستان| تورج اتابکی

تورج اتابکی، پژوهشگر ارشد در پژوهشکده بین‌‎المللی تاریخ اجتماعی وابسته به آکادمی سلطنتی هلند و استاد کرسی تاریخ…

طنز سپهری| مهرداد مهرجو

یکی از برجسته‌ترین ویژگی‌های شعر سهراب سپهری زبان طنز‌ اوست. با اینهمه تاکنون تحقیق قابل توجهی در اینباره انجام…

مفهوم مرگ نزد حیوانات

ما انسان‌ها معمولاً تمایل داریم خودمان را موجوداتی منحصربه فرد و متفاوت نسبت به دیگر جانداران بدانیم. اما به مرور…

زنان در عصر روشنگری

هولست هنگام نوشتن کتابش از موانع تحصیل زنان به شدت ناامید شده بود و به همین دلیل، کتابش را با نام واقعی خود منتشر…
نمایش مطالب قدیمی‌تر