آخرین مطالب

قالب>مقاله

خلقت‌گرایی| جفری کوپرسکی

این روزها معمولاً خلقت‌گرایی(creationism) با نظریه تکامل و در تقابل با آن مقایسه می‌شود. اگرچه این تقابل تا حدی…

در نقد فرهنگ و سیاست مدرن

فوکو با مفهوم اپیستمه یا صورت‌بندی معرفتی شناخته می‌شود. اپیستمه مفهومی شبیه پارادایم است که در تاریخ معرفت…

اخلاق و سیاست مناظره

در جامعه امروز، فرهنگ مناظره از تصویری که غزالی از مناظره‌های زمان خود به دست می‌داد، فاصله زیادی نگرفته است. هنوز…
نمایش مطالب قدیمی‌تر