آخرین مطالب

سبک زندگی

خشم و ساختار مغز

تحقیقات جدید عصب‌شناسان نشان‌دهنده ارتباط میان خشم و ساختار شبکه مغز است. در این تحقیق مجموعه‌ای از نواحی مغز…

تعادل میان زندگی و کار

تحقیقات نشان می‌دهد در سال 2021 تعداد افرادی که از شغلشان استعفا داده‌اند یا در آیندۀ نزدیک قرار است استعفا بدهند،…