آخرین مطالب

اندیشه

قربانی

ذبح کردن فرزند برای خداوند، به معنای گذشتن از محبوب‌ترین چیزها بود که به آشتی کردن و نزدیک شدن انسان با خدا…

هذا من فضل ربی؟!

در دوران ستم‌شاهی مرد رباخواری بود که خون مردم بیچاره را به شیشه می‌گرفت و از این طریق ثروت‌اندوزی فراوانی انجام…

روحانیت رسانه‌ای

این سال‌ها شاهد پیدایش الگوهای تازه‌ای از آموزش دین و تبلیغ دین‌داری هستیم. این الگوها بیش‌تر به وسیله‌ی رادیو و…

طه عبدالرحمن؛ فیلسوف مراکشی

طه عبدالرحمن، پروفسور منطق و فلسفه زبان در دانشگاه رباط مراکش، نمونه روشنفکرانی است که می‌خواهند خوانندگانشان باور…