آخرین مطالب

اندیشه

ناهنجاری اخلاقی در کلیسا

کودک‌آزاری در کلیسای کاتولیک، در رسانه‌های جهان بازتاب فوق‌العاده گسترده‌ای یافته است. اکثر مواردِ ارتکاب جرم، در…

طه جابر العلوانی

جابر العلوانی (۱۹۳۵-۲۰۱۶) از متفکران عراقی بود که سودای علم اسلامی را در خاطر داشت. به اندیشه‌های غربی التفات داشت…

شرح صدر پیامبرانه

شرح صدر، لازمه پیامبری و راهبری است. نگاهی به قرآن اهمیت این ویژگی را نیك نشان می‌دهد. با مرور آیات مربوط به حضرت…