آخرین مطالب

اندیشه

عریضه‌نویسی جزئی و کلی

توصیه به عریضه‌نویسی و عریضه‌ریزی به چاه مسجد جمکران، از نمونه‌های برجسته آمیختگی احکام سطح خُرد و کلان به یک‌دیگر…

رَسش و رَوش «تسنیم»

درباره گوشه و کنار تفسیر تسنیم؛ یعنی نثر و مُحتوا و نظم و سبک و مَنهجش، مقالات علمی و ترویجی فراوانی نوشته‌اند که…

پاریدولیای دینی

چند شب پیش در صحن آزادی آستان علی بن‌موسی (ع) بودم. دوستی، سنگی را به من نشان داد که به گفته او، واژه «محمد» رویش…

اسلام و شلاق

مدافعان مجازات با شلاق، به قرآن استناد می‌کنند(سورۀ نور، آیۀ 2). بر پایۀ روایات نیز، مجازات بسیاری از جرم‌های…