آخرین مطالب

گزارش دوره تابستانی علم و دین دانشگاه کمبریج (تابستان 1402)

جنین، آینده و اعتقاد مسیحی

هانس دریش در اواخر قرن بیستم در یک محیط آزمایشگاهی جنینی را به چهار سلول تشکیل‌دهندهٔ آن جدا کرد. با جدا کردن این…

آیا دین در حال افول است؟

ایدهٔ سکولار شدن جهان و افول دین در طول زمان، در محافل روشنفکری نسبتاً جدید است. اگر به متون دهه ۱۹۶۰ نگاهی…

اخلاقیات در پزشکی و فناوری

جان وایت متخصص بازنشستهٔ امراض اطفال از دانشگاه کالج لندن و پژوهشگر ارشد حوزهٔ علم و دین موسسهٔ فارادی است. او…