مرور برچسب

کلیسای کاتولیک

نگرانی کلیسای آلمان از ظهور احزاب بیگانه‌هراس

در بحبوحه نگرانی‌های روزافزون در مورد افزایش حمایت از گروه‌های بیگانه‌هراس و یهودی‌ستیز در میان رای‌دهندگان آلمانی، رهبران کاتولیک در آلمان تأکید کردند که ایدئولوژی آنها با…

برکناری مدیران خیریه جهانی کلیسای کاتولیک

رهبر کاتولیک‌های جهان رئیس خیریه جهانی کلیسای کاتولیک را به دنبال مطرح شدن اتهامات قلدری و تحقیر کارکنان اخراج و یک کمیسیونر را برای اداره این نهاد منصوب کرد.

پاپ، حیوانات خانگی و فرزندآوری

پاپ فرانسیس چند روز پیش در سخنانی زوج‌هایی را که به جای فرزندآوری از حیوان خانگی نگهداری می‌کنند، خودخواه خواند. او چنین تصمیمی را باعث فقدان انسانیت و موجب پیر و فرسوده شدن…