مرور برچسب

کتاب

محسن اسماعیلی را چه کسی کشف کرد؟

اعتماد در شماره امروز، مراسم رونمایی از مجموعه كتاب‌های محسن اسماعیلی، عضو حقوقدان شورای نگهبان را منعکس ساخته و در کنار گزارشی از نفوذ داعش در افغانستان، بخشی دیگر از خاطرات…

هفت متهم؛ هفت راه فرار

بیست و چهارمین روز از آبان ماه تقویم ما ایرانی‌ها روز کتاب‌خوانی است. روز یادآوری جمله معروف سالن‌های مطالعه «سکوت؛ فریاد عارفان است.» و متاسفانه…