مرور برچسب

پژوهش قرآنی

گفتمان ارسطویی مانع فهم قرآن شده است

گفتگو از سید هادی طباطبایی: دکتر غلامرضا ذکیانی رئیس (سابق) مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران و استاد دانشگاه علامه طباطبایی است. تخصص ایشان در زمینه منطق است. وی کتاب «هنر…