مرور برچسب

پژوهش قرآنی

عبدالله بن مسعود و نسخه دوم قرآن

روح الله نجفی: عبداللّه بن مسعود (درگذشته 32 قمری) از بزرگان اصحاب پیامبر و از پیشگامان اسلام آوردن است. در تاریخ قرآن، شاخص‌ترین مصحف خلاف مصحف رسمی، از آن عبداللّه بن مسعود…

گفتمان ارسطویی مانع فهم قرآن شده است

گفتگو از سید هادی طباطبایی: دکتر غلامرضا ذکیانی رئیس (سابق) مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران و استاد دانشگاه علامه طباطبایی است. تخصص ایشان در زمینه منطق است. وی کتاب «هنر…