مرور برچسب

واتیکان

گارد سوییسی واتیکان؛ فداییان عالیجناب پاپ

محافظان سوئیسی واتیکان با کلاه‌های پردار، یقه‌های موجدار، یونیفرم‌های رنگی و آستین‌های پف کرده، اغلب توسط بازدیدکنندگان کنجکاو به درباری‌های قرون وسطایی تشبیه می‌شوند. اما در…