مرور برچسب

واتیکان

فساد مالی بزرگ در واتیکان

روز سه‌شنبه محاکمه کاردینال جووانی آنجلو بچو به همراه ۹ متهم دیگر که در رسوایی مالی تاریخی در واتیکان مشارکت داشته‌اند آغاز می‌شود. این نخستین بار در تاریخ معاصر است که یک…

فرمان جدید ضدِ فساد پاپ در واتیکان

پاپ فرانسیس، رهبر کاتولیک‌های جهان طی فرمانی جدید اطلاعات کامل مالی برای مدیران واتیکان از جمله کاردینال‌ها را اجباری کرد. طبق این فرمان هیچ فردی نمی‌تواند هدایای شخصی به ارزش…