مرور برچسب

هفته وحدت

حساسیت میرزای شیرازی به وحدت جهان اسلام

اختلاف میان جهان تشیع و تسنن همواره دغدغه مراجع تقلید شیعه بوده است. زعمای تشیع، همواره سعی بر این داشته‌اند تا این اختلاف برجسته نشود و نزاعی در جهان اسلام در این خصوص رخ…

هفته وحدت؛ هر سال دریغ از پارسال

بار دیگر موسم تقریب و تقریب گرایی فرا رسید. گزینه‌های شیعی و سنیِ میلاد پیامبر اعظم در دو تاریخ نزدیک به هم فرصتی را فراهم آورد تا با پیشنهاد مرحوم آیت‌الله منتظری و فرمان…

مصطفی ایزدی: چهره‌های متعصب شیعه نباید تصویری غیردینی از سایر مذاهب اسلامی ارایه ‌کنند

اعتماد در اولین شماره هفته، به انتشار پیام آیت الله هاشمی به مناسبت هفته وحدت پرداخته و در کنار انعکاس یادداشت مصطفی ایزدی درباره محکوم دانستن افراط در میان شیعیان و اهل سنت،…

مسائل و مصائب تقریب(به مناسبت هفته وحدت)

غایب بزرگ در فرایند تقریب، «فرهنگ تقریب» است. تقریب‌ستیزان، حتی اگر همۀ روایات تقریبی را حمل بر تقیه و مانند آن کنند، باز هم دست تقریبی‌ها را نبسته‌اند؛ چون سرمایه‌های دینی و…