مرور برچسب

هشام شرابی

شادی در یک نظام پدرسالار

تصویر هشام شرابی است. در محفلی که به نظر می‌رسد همگان شاد و مشعوفند. هشام اما روی در هم کشیده و چندان با جمع همدلی ندارد.

نگاهی به آثار هشام شرابی

هشام شرابی از جمله نویسندگان حوزه تاریخ و فرهنگ بود. او اگرچه به فعالیت‌های سیاسی هم می‌پرداخت و مدت‌ها تبعید شد، اما خود را متعهد می‌دانست که درراه اصلاح جامعه می‌باید نظر و…

هشام شرابی؛ طرح یک زندگی متفکرانه و مسئولانه

هشام شرابی (1927-2005) نویسنده و متفکر اهل فلسطین بود. در خانواده‌ای مرفه به دنیا آمد. تحصیل را در فلسطین آغاز کرده بود. لیسانس فلسفه را در رام الله و سپس در دانشگاه امریکایی…

هشام شرابی

هشام شرابی (۱۹۲۷-۲۰۰۵) نویسنده و متفکر فلسطینی بود که به مواجهه با جهان غرب می اندیشید. معتقد بود که رابطه‌ی غرب و شرق به شکل ناموزنی شکل گرفته است. غرب در صدد تحریف جهان شرق…