مرور برچسب

نوروز

نوروز در گذر قرون نخستین تاریخ مسلمانان

اریخ مسلمانان از‌‌ همان ابتدا که مورد گزارش مورخان عصر عباسی قرار گرفته با نوروز ایرانیان عجین شد. مورخان نقل کرده ‌اند که ابوثابت جدّ ابوحنیفه‌ (۱۵۰هـ) در  روز نوروز، به علی…

حاجی فیروز، سخنگوی مردمی اندیشه ایرانی است

حاجی فیروز از نمادهای نوروز و «سخنگوی مردمی» اندیشه ایرانی است. با لباسی قرمز و صورتی سیاه در کوچه و خیابان دایره زنگی در دست، ترانه شاد می‌خواند و از «تأمل»، «ساختن» و «شدن…

شباهت جشن مذهبی قوم اسلاو و جشن نوروز

این روزها و در آستانه فصل بهار آیین «ماسلنیتسا» جشنی مذهبی و مردمی در گستره جمهوری های اسلاونژاد شوروی به ویژه روسیه، بلاروس و اوکراین برگزار می شود که مانند نوروز ایرانی نماد…