مرور برچسب

نواندیشان دینی

رضا بابایی با اندوهی فراوان درگذشت و رفت

عبدالرحیم موگهی، نویسنده و از دوستان قدیم رضا بابایی در گفتگو با دین آنلاین، خبر از درگذشت رضا بابایی در ساعات نخستین امروز دوشنبه در بیمارستان ولیعصر قم داد.