مرور برچسب

نواندیشان دینی

آیا نواندیشان «مقاصد الشریعه» را باور دارند؟

نکته مهمّی که از مقایسه آثار نواندیشان و دیگرانی که اصطلاح «مقاصد الشریعه» را به کار برده‌اند به دست می‌آید آن است که اشتراک میان آنان از «اشتراک لفظی» فراتر نمی‌رود و البته…

رضا بابایی با اندوهی فراوان درگذشت و رفت

عبدالرحیم موگهی، نویسنده و از دوستان قدیم رضا بابایی در گفتگو با دین آنلاین، خبر از درگذشت رضا بابایی در ساعات نخستین امروز دوشنبه در بیمارستان ولیعصر قم داد.