مرور برچسب

موعودباوری

گونه‌شناسی منجی موعود در فرق شیعه| محمد جاودان

باور به منجی آخرالزمان یا بنا به اصطلاح اسلامی مهدی، در فرقه‌های شیعی باوری مسلم و قطعی است. اما از نظر مصداق، خاندان، کارکرد، زمان تولد و ظهور دارای تفاوت‌هایی است. مهدویت در…