مرور برچسب

مهدی فردوسی مشهدی

درس‌گفتار کودک و مثنوی

کارگروه ادبیات کودک و نوجوان دانش‌گاه فردوسی مشهد درس‌گفتاری را با عنوان «کودک و مثنوی» برگزار می‌کند. مخاطب این برنامه، به‌ویژه مربیان و مادران و همه کسانی‌اند که با کودکان…

چگونگی تأثیر کرامت‌باوری در رفتار کریمانه

کریم بودن و کرامت، معانیِ هستی‌شناختی، اخلاقی و حقوقی دارد. مفهوم کرامت در بافت فلسفی بر خصلت شرافت انسان بر دیگر موجودات دلالت می‌کند و در بافت اخلاقی بر بایستگیِ رفتارهایی…

اندر شرف شمس

به گواهی انواع تبلیغات اینترنتی و آگهی‌های منتشر در شبکه‌های اجتماعی، نوزدهم فروردین هر سال از طلوع تا زوال آفتاب، زمان مناسبی برای حک کردن نقشی رمزآمیز روی عقیق زرد معروف به…

قربانی

ذبح کردن فرزند برای خداوند، به معنای گذشتن از محبوب‌ترین چیزها بود که به آشتی کردن و نزدیک شدن انسان با خدا می‌انجامید. قربانی هدیه‌ای به فراطبیعت بود تا موجب افزایش دوستی…

عریضه‌نویسی جزئی و کلی

توصیه به عریضه‌نویسی و عریضه‌ریزی به چاه مسجد جمکران، از نمونه‌های برجسته آمیختگی احکام سطح خُرد و کلان به یک‌دیگر و با تسامحی در اصطلاح، «مغالطه جزء و کل» است. از دید من،…

رَسش و رَوش «تسنیم»

درباره گوشه و کنار تفسیر تسنیم؛ یعنی نثر و مُحتوا و نظم و سبک و مَنهجش، مقالات علمی و ترویجی فراوانی نوشته‌اند که مقصود مکرَر کردن مضامین آنها نیست، بلکه به بهانة نشر این جلد…

مؤمنان را ز انبیا آزادی است

به بهانه زادروز یا سال‌گشت درگذشت پیامبر (صلي الله عليه و آله و سلم)، همواره این مسئله پرسیدنی است: «پیامبران که قرآن به داستان کار و بار شماری از آنان پرداخته و از یادآوری…