مرور برچسب

مهدی فردوسی مشهدی

کودکی و تاریکی

مهدی فردوسی مشهدی *: این داستان به کاوشی تکان‌دهنده درباره ترس‌های دوره کودکی ناظر است، اما هم‌چنین از عدم قطعیت‌های زندگی و پیوند پایدار والد و فرزند و گوشه و کنار تاریک ذهن…

آیین چراغ برات ایرانی و جشن فانوس ژاپنی

مهدی فردوسی مشهدی: آیین چراغ برات در ایران به‌ویژه در بخش‌های شرقی آن، آمیزه‌ای از هسته و پوسته فرهنگی ایران باستان (آموزه زرتشتی نزول ارواح) و ایران پیش از اسلام (سده هفتم…

اعتبار حدیث کساء

مهدی فردوسی مشهدی: کساء یا رواَنداز و جامه و عبا، در ادبیات شیعی، ماجرایی را تداعی می‌کند که به نزول آیه 33 سوره احزاب (معروف به آیه تطهیر) انجامید؛ همان گزارش معروف درباره…

درس‌گفتار کودک و مثنوی

کارگروه ادبیات کودک و نوجوان دانش‌گاه فردوسی مشهد درس‌گفتاری را با عنوان «کودک و مثنوی» برگزار می‌کند. مخاطب این برنامه، به‌ویژه مربیان و مادران و همه کسانی‌اند که با کودکان…

چگونگی تأثیر کرامت‌باوری در رفتار کریمانه

کریم بودن و کرامت، معانیِ هستی‌شناختی، اخلاقی و حقوقی دارد. مفهوم کرامت در بافت فلسفی بر خصلت شرافت انسان بر دیگر موجودات دلالت می‌کند و در بافت اخلاقی بر بایستگیِ رفتارهایی…

اندر شرف شمس

به گواهی انواع تبلیغات اینترنتی و آگهی‌های منتشر در شبکه‌های اجتماعی، نوزدهم فروردین هر سال از طلوع تا زوال آفتاب، زمان مناسبی برای حک کردن نقشی رمزآمیز روی عقیق زرد معروف به…

قربانی

ذبح کردن فرزند برای خداوند، به معنای گذشتن از محبوب‌ترین چیزها بود که به آشتی کردن و نزدیک شدن انسان با خدا می‌انجامید. قربانی هدیه‌ای به فراطبیعت بود تا موجب افزایش دوستی…