مرور برچسب

مهدی بازرگان

گلایه‌های اهل سنت از امام، بازرگان و طالقانی

اقلیت‌ها در هر کشوری، دارای حقوقی هستند و می‌باید به حساسیت‌های آن‌ها واقف بود و منزلت و حقوق آنها را در نظر گرفت. اقلیت‌های دینی در ایران نیز از جمله افرادی هستند که می‌باید…

بازرگان با حضور زنان در مجلس اول مخالف بود

اعتماد در این شماره از اما و اگرها در تفسیر کلمه رجال در اصل ۱۵ قانون اساسی نوشته و با تاکید بر لزوم بیمه شدن زائران اربعین، به معرفی کتابی از «ژولیا كریستوا» پرداخته است.

تقی آزاد ارمکی: کتاب «خلقیات ما ایرانیان»، غلط و کتاب «غربزدگی» از آن غلط‌تر است

اعتماد در شماره امروز از همایش «خویش‌كاوی ایرانیان در دوران مدرن» نوشته و در کنار بازتاب نظرات مراجع در مورد دولت، طرح «پلیس نامحسوس امنیت اخلاقی» را به ضرر پلیس دانسته است.

نقش پررنگ چهار متفکر دینی در انقلاب۵۷

اعتماد در این شماره به گفتگو با احمد موثقی، استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران پرداخته و از قول آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی، دلسرد کردن مردم برای حضور در انتخابات را کمک به برنامه‌های…

عضو شورای مرکزی انجمن اسلامی مهندسین: تبلیغ اسلام روشن‌فکری سبب جذب جوانان به انجمن می‌شد

شرق در این شماره به گفتگو با رئیس شورای مرکزی انجمن اسلامی مهندسین و دوتن از اعضای شورای مرکزی آن پرداخته و درکنار انعکاس سخنان آیت الله جوادی آملی درباره انقلاب اسلامی، بخشی…