مرور برچسب

معرفی کتاب

تأملی در آثار محمدرضا حکیمی| علی هادی پور

محمدرضا حکیمی محقق پر تألیفی بود. بیش از پنجاه اثر نوشت. مقالات متعدد در کارنامه داشت. برخی آثار را با محوریتِ مکتب تفکیک نوشت. برخی آثار را به احادیث و روایات اختصاص…

نگاهی به کتاب «طاعون و افول تمدن اسلامی»

نشست مجازی نقد و بررسی کتاب «طاعون و افول تمدن اسلامی» (تاریخ پاندمی ها) به قلم مایکل والترز دالس و ترجمه دکتر قربان بهزادیان‌نژاد استاد سابق دانشگاه تربیت مدرس شنبه 30 مرداد…

درباره “شوخ‌طبعی خدایان”| حسین پورفرج

پس از انتظار فراوان کتاب تازه‌ام "شوخ‌طبعی خدایان" به زیور چاپ آراست و پا به عرصه عمومی گذاشت. از وقتی تصمیم به چاپ این کتاب گرفتم، فکر نمی‌کردم تا این‌ اندازه در ممیزی ارشاد…