مرور برچسب

معرفی کتاب

چرا جامعه شناسی و هنر با هم سر آشتی ندارند

جرمی تنر مدرس هنر و باستان‌شناسی (یونان و روم) در کالج دانشگاه لندن، در این اثر می‌کوشد ضمن معرفی آثار برگزیده، به بررسی رابطه جامعه‌شناسی و تاریخ هنر نیز بپردازد.

کانت دانشگاه را چگونه جایی می‌داند

کانت استقلال همه جانبه دانشگاه را اولین و ضروری‌ترین شرط کنار زدن موانع آن و دست یافتن به اهداف مطلوب می‌داند. این مهم هم جز با محور قرار دادن عقلانیت و ایجاد فضایی گفت‌وگویی…