مرور برچسب

معجزه

ارتباط شگفت‌انگیز میان ایمان و سلامتی انسان

اگر می‌شد ایمان دینی را در قالب یک قرص گنجاند، مطمئناً قیمت چنین دارویی سر به فلک می‌کشید. دین (و نه معنویت محض) یکی از عوامل بسیار تأثیرگذار بر سلامتی انسان است. فعالیت‌های…

استدلال SHAMWOW برای امکان معجزه

برای لحظه ای گلخانه‌ساز فوق العاده با استعدادی به اسم باب را در نظر بیاورید که گلخانه‌ شگفت‌انگیزی می‌سازد و تجهیز می‌کند. در گلخانه او چند بچه سمندر غیرعادی وجود دارند که…