مرور برچسب

مصطفی ملکیان

پاسخ‌اندیشی برای ده پرسش مصطفی ملکیان

فرهاد شفتی: استاد گرامی مصطفی ملکیان در دهمین سالگرد تأسیس دین‌آنلاین در نشست "تأملی در نواندیشی دینی در ایران معاصر"، 10 تیرماه 1402، ده پرسش را برای تفکر در نواندیشی دینی…

پایانی بر طرح‌واره فکری روشنفکری دینی

محمد عثمانی: عبدالکریم سروش که بسیاری او را از پرچم‌داران اولیه جریان روشنفکری دینی می‌دانند در بستر مهاجرت به آمریکا و مواجهه با نقدهای بسیار با بازخوانی در طرح‌واره فکری خود…

دستِ انابت به امیدِ اجابت| سید هادی طباطبایی

می‌گویند واقعه شومِ یازدهم سپتامبر که رخ داد، پرسش‌های بسیاری برانگیخت. آسیب دیدگان از این واقعه فریاد بر می‌آوردند که پس خدا کجاست؟ پرسش‌ها چنان بالا گرفت که برخی به الحاد…

گفتگو با مصطفی ملکیان درباره «پرتاب‌های فلسفه»؛ روشنفکر تابع حقیقت، نه تابع دولت و مردم

مصطفی ملکیان: همانطور که روشنفكر دولتي قابل دفاع نيست، روشنفكر مردمي هم قابل دفاع نيست. روشنفكر بايد تابع حقيقت باشد. هر جا كه حقيقت در جانب مردم است بايد كنار مردم بايستد، نه…

هنر مفید بودن

ما در جهاني پر از رنج و مصيبت زندگي مي‌كنيم كه اگر انسان از آن هم در امان باشد، بي‌حوصلگي همواره در كمين است. جهاني كه به نظر شوپنهاور پليدي و ناداني بر آن حاكم است. اكنون اين…