مرور برچسب

مشروطه

معرفی کتابِ چهار نظریه درباره حکمرانی؛ پژوهشی درباره نسبت مشروطیت و مشروعیت

کتابِ چهار نظریه درباره حکمرانی سعی کرده است با تحلیلی دقیق و موشکافانه، نزاع تاریخی مشروطیت و مشروعیت را در چهار نظریه منحصر می‌کند: «نظریه مشروطیت»، «نظریه مشروعیت»، «نظریه…

برگی از تاریخ حوزۀ نجف؛ سیاست، هزیمت، انزوا

ناکامی‌ حاصل از جنبش مشروطیت ایـران و سرخوردگی شماری از علما پس ازحـرکت جـهاد(1914)، قیام نجف(1918)، انقلاب عراق‌(1920‌) و پس‌لرزه‌های متأثر‌ از آن‌که با توقع و انتظار آنان…

چرا آیت الله حائری یزدی با مخالفت حاج‌آقا حسین قمی در مسئله حجاب همراهی نکرد؟

«مرحوم آیت الله سیدجواد مدرسی» در بخشی از کتاب «نجوم السرد بذکر علماء یزد» به روش خاص و منحصر به فرد مرحوم آیت الله حاج شیخ عبدالکریم حائری یزدی در رابطه با رضاشاه اشاره کرده…

ستارخان مقلد چه کسی بوده است؟

شرق در شماره امروز از مشروطه، ستارخان و زندگی او نوشته و یادداشتی درباره اهمیت کتاب و کتابخوانی به چاپ رسانده است.