مرور برچسب

مسلمانان فرانسه

اسلام‌هراسی و بحران در فرانسه

سیاست‌های امانوئل مکرون و قوانین جدید اسلام‌هراسانه در فرانسه نظامیان این کشور را به نوشتن نامه‌ای به کاخ الیزه وا داشت. نامه‌ای که نظامیان در آن ضمن انتقاد به این سیاست‌ها،…